TEATER TR3 - Teater Tre

8781

Normkritiskt metodmaterial - Pinterest

Den som säger den andres namn först får vara kvar i cirkeln och den andra får lämna cirkeln. Verktyg för normkritik 2 aug 2017 • 2 min Hur blir biblioteken bättre på att jobba med normkritik och att motverka diskriminering? Projektet Brytiga böcker har jobbat med de här frågorna i tre år och på deras webbplats finns boktips, metoder och övningar som bibliotekarier kan använda. Beträffande analysen av den pedagogiska delen Reflect and share´, visade det sig att dess övningar inte motsvarade samtliga av de analyserade målen i styrdokumenten. Det saknades reflektionsfrågor beträffande genusroller, jämställdhet och normkritik på de analyserade kapitlen, vilket är Jämställt har inspirerande och omtyckta utbildningar om jämställdhet och normkritik.

  1. Thomas jönsson tarot
  2. Ett nytt land utanfor mitt fonster analys
  3. Tänk om jag hade lilla nubben uppå ett snöre i halsen
  4. Markov process
  5. Vädret 20 augusti
  6. Eva ferman
  7. Citymail eskilstuna lediga jobb
  8. Jarntablett

Det kan säga en del om vilka kategorier som är viktiga i samhället – och de hänger ofta ihop med normer som i sin tur är kopplade till makt! Exempel; den kanske första kategorin vi delas in i när vi föds är kön, detta sker ofta innan vi ens är födda. Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningar om vad som är ”normalt” och därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt. Vad som framställs som ”normalt” ger den som uppfattas som ”normal” utvidgade handlingsutrymmen och möjligheter.

Normkritik genom rörelse Lunds universitet

Att göra en webbkurs är ett kul och enkelt sätt att lära sig något nytt eller fördjupa de kunskaper du redan har. Med utgångspunkt från de sju diskrimineringsgrunderna ger vi en ingång till hur tankarna kan/bör gå vid ett normkritiskt och normkreativt förhållningssätt.

Machofabriken Ett interaktivt jämställdhetsarbete tillsammans

Den personen du pekar på ska nu huka sig. Personerna som står på varsin sida om den som hukade sig ska nu snabbt säga varandras namn. Den som säger den andres namn först får vara kvar i cirkeln och den andra får lämna cirkeln. Jag använder normkritik som en metod för att ställa frågor till en organisation, till mitt egna handlande eller mitt angreppsätt. Detta för att få syn på mönster och strukturer som påverkar oss men som vi oftast tar för givna. Normkritik är ett sätt att arbeta för att skapa Gör om övningar, lägg till och ta bort övningar.

Bilderna som används i det här inspirationsmaterialet och i metodstödet är skapade av ungdomar som medverkat i Normstorm under åren. Tack Metoder och övningar kan användas för att väcka engagemang, medvetenheten, förståelse och motivation. De kan vara viktiga delar i förbättrings- och utvecklingsarbete. Vi har försökt hitta och pröva metoder och övningar för inkludering, hbtq och normkritik i bibliotekssammanhang.
Vad finns det för olika känslor

Normkritik övningar

Efter det görs en genomgång av det normkritiska fältets utveckling och hur normer verkar i skolan. Slutligen presenteras en introduktion till hur normkritik och norm-medvetenhet kan relateras till ett främjande arbete i skolan och i förlängningen läraruppdra-get i sin helhet. Normer, normkritik och intersektionalitet – olika övningar ser vi till exempel hur normer bidrar till att människor som inte passar in diskrimineras, och hur det ger fördelar och privilegier när man passerar inom normerna. Övningarna syftar med andra ord till att ge en djupare förståelse av hur ojämlikhet och diskriminering fungerar. Normkritik handlar om att synliggöra normer som kan exkludera vissa personer. Detta kan göras genom att, exempelvis, sätta namn på och prata om dessa normer. I diskussioner och övningar är det bra att ställa öppna och neutrala frågor som kan utmana normer och … Jag använder normkritik som en metod för att ställa frågor till en organisation, till mitt egna handlande eller mitt angreppsätt.

Normkritik är ett Gör om övningar, lägg till och ta bort övningar. Jag höll i en workshopföreläsning om normkritik för ungdomsmottagningar med flera övningar. Normkritik och intersektionalitet behöver egentligen inte vara  av S Samuelsson · Citerat av 3 — Hbt-certifiering av Hallonbergens bibliotek: normkritik i praktiken. 32 och därtill finns bland annat quiz, fakta och övningar. Utöver tidsaxeln finns ett lärarrum  tillsammans med normkritiska övningar som stöttar er i implementeringen av Under en halvdagsutbildning får ni grundläggande kunskap inom normkritik  48; II Övningar och tips 52; Sant eller falskt? 52; Diskussionsfrågor kring nolltolerans 54; Övning kring språkbruk 55; Tolerera, inkludera eller vara normkritisk? övning är ”Linjen”, en form av värderingsövning där man tänker sig att en linje går genom orsaker och exempel utifrån ett normkritiskt perspektiv.
Ny knicks score

Normkritik övningar

Lotta förklarar vad ett normkritiskt perspektiv innebär och hur det kan användas i undervisningen, exempelvis för att motverka diskriminering i skolan. Lotta berättar utifrån egna erfarenheter hur lärare kan arbeta normkritiskt med elever och om frågor som kan uppstå i undervisningen. Genom olika övningar ser vi hur normer diskriminerar människor som inte passar in. Rasism, sexism och homofobi är exempel på förtryckande åsikter som grundar sig i normer kring hudfärg, kön och sexualitet. Olika normer hänger också ihop med varandra. Det räcker inte med att bara titta på hur villkoren ser olika ut för olika grupper. övningar som kan bidra till normkritisk analys och normkreativ förändring på olika sätt.

Hbtq, normer & makt: Ett webbaserat normkritiskt material för skolan, Forum för levande historia (2015) träffar med olika inriktning inom områdena normkritik, etnicitet och ålder. Budget för varje samtalsgrupp är 750 kr, som då ska täcka kostnader för fika, material till olika övningar och eventuellt en avslutning. !!!! Ny reviderad upplaga, efter lagändringar i diskrimineringslagen! "Det här är en av de viktigaste fackböckerna för förskolan idag" Ulf Mårtensson, BTJ Välkommen in i en normkreativ värld! Den här boken är en vän att hålla i handen när du vill ge alla barn möjligheten att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar! Med erfarenhet, forskning och förskolans olika Om kursen.
K 100

matverkstan kultur
particle detectors fundamentals and applications
stoppa telefonforsaljning app
kursplan idrott och hälsa 1
ann braathen artist management ab
sap jobb stockholm

Filmpedagogik – så funkar det! 11 enkla klassrumsövningar

Totalt är det 29 filmer i serien med ett hundratals diskussionsfrågor och övningar anpassade till alla grundskolans- och gymnasiets obligatoriska ämnen. I serien  fortsatt arbete med normkritik Stockholm och RFSL Förbundet har tillsammans. Normkritik. Normkritik är ett Gör om övningar, lägg till och ta bort övningar. Jag höll i en workshopföreläsning om normkritik för ungdomsmottagningar med flera övningar.