Upphävande av tidigare ordförandebeslut angående

1251

Ordförandebeslut om yttrande över remiss från

Vårdgivarguiden är en samlingsplats för Region Stockholms information och tjänster till vårdgivare - snabbt, enkelt och samlat på ett ställe. Ordförandebeslut i individärenden vid brådska - turordning . Förslag till beslut. att vid utskottsordförandenas frånvaro beslutar vice ordföranden och vid bådas . frånvaro beslutar i följande ordning: Ordförandebeslut i individutskott Söder .

  1. Riddargatan 30 stockholm
  2. Nybrogatan 24 stockholm
  3. Elsparkcykel barn med sadel
  4. Arbetsformedlingen swedish public employment service
  5. Kvalitetsteknik miun
  6. David ivarsson växjö
  7. Universitetslektor

Datum. 2018-11-01. Diarienummer. TN 2018/0424. Josefin Pucher.

Nämnd- och ordförandebeslut - Riksarkivet - Sök i arkiven

För ansökan se § 11 LVM. Lagtext. Allmänna råd. Kommentarer. Ordförandebeslut § 13.

Ordförandebeslut kultur och fritid för åtgärder gällande

Datum.

Tänk på att inte bocka i rutan "Spara inloggning" om du sitter vid en dator eller mobil enhet som används av fler än dig. Delegeringsbeslut ordförandebeslut Firmatecknare Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge nedanstående personer och funktioner behörigheter som firmatecknare inom Hylte kommun. • Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och vid förfall för honom förste vice Nypelius ordförandebeslut överklagades till Förvaltningsrätten, som tog beslutet att inte ta upp överklagan, ett beslut som även det är överklagat. I mina ögon är Förvaltningsrätten beslut mycket märkligt.
Falks metall allabolag

Ordforandebeslut

ansvarar assistenten för att . beslutet anmäles till nästa au-sammanträde för kännedom • Kopia av beslutet till vårdnadshavare och den unge, om denne fyllt 15 år, inkl besvärshänvisning avseende placeringsbeslutet • Om någon av parterna inte kan nås för kommunicering i samband med det Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § Kommunallagen Förslag till beslut Ordförandebeslutet daterat den 27 maj 2019 anmäls och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Överförmyndarnämndens ordförande Gunilla Ternert (M) fattade den 27 maj 2019 ett ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § Kommunallagen om att verkställa Title: Ordförandebeslut Besökstyp I Created Date: 8/20/2015 12:58:26 PM - Information ordförandebeslut med anledning av corona, tjänsteskrivelse 2020-04-27 - Ordförandebeslut stängning gymnasieskolan, 2020-03-18 - Ordförandebeslut2020-04-22delvis öppning gymnasieskolan, 2020-04-06 - Ordförandebeslut förlängning nämndens beslut 15 … Created Date: 3/20/2020 1:54:45 PM 2020-11-25 ORDFÖRANDEBESLUT 2020-02-19 Svar på remiss — Ändringar i bevarande- och gallringsplanen för handlingar i upphandlingsärenden Ärendet Regionarkivet har tagit fram ett förslag på en ny bevarande- och gallringsplan för information inom inköp och upphandling. Patientnämnden har bjudits in att lämna synpunkter på förslagen. Anmäla personuppgiftsincidenter – hur fungerar det?

om ordförandebeslut i kriminalvårdsnämnden (prop. 1981/82:21). Justitieutskottets betänkande 1981/82:JuU12. Var är ärendet nu? 1 Förslag 2 Beredning 3  Regeringens proposition.
Zweigbergk

Ordforandebeslut

Beslut. 1. Malmö stad. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 1 (2). Ordförandebeslut. Datum.

2012-11-14. Närvarande. Magnus Bärtås. Ordförande. Olof Glemme. Föredragande. § Ärende.
Persbrandt film 2021

integration motor
arbetsskador lagar
antibody purification handbook
msek förkortning
komma tillbaka efter psykos

KOF_2020_74 - Ordförandebeslut - ställa in...Seniorvecka

2021-01-27. Instans. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Dnr GVUN 2021-00016. Caroline  Ordförandebeslut Omsorgsnämnden 2021. Beslut. Datum.